Ve dnech 15. – 17. 5. 2022 čekala na studenty 2. ročníku oborů fotograf a kosmetička po lyžařském kurzu další sportovní výzva a to sportovně-turistický kurz ve Velkých Karlovicích.

Počasí nám přálo a tak mohli nadšení sportovci šlápnout do pedálů a vyrazit podél
Bečvy ze Vsetína na kolech. Odměnou jim byla nejen vynikající večeře na Horském Hotelu Kyčerka, ale i oheň, který mezitím přichystal zbytek výpravy. Nedělní večer jsme si užili při vůni táboráku, melodii trampských písní a šumění místních lesů.

Pondělní den jsme strávili procházkou malebnou krajinou a vyšlápli jsme si na Soláň, kde na nás čekala sladká tečka v podobě poháru.

I poslední den byla nálada výborná – všichni jsme se bavili při rozpoznávání topografických značek, orientaci v mapě za pomocí buzoly či poskytování první pomoci svým spolužákům.

Kurz jsme si všichni užili, přivezli jsme si spoustu pěkných zážitků a budeme na něj rádi vzpomínat.