Dne 15.6.2017 proběhlo v Sokolovně ve Vizovicích slavnostní předávání výučních listů našim absolventům oboru Kadeřník a Krejčí za přítomnosti místostarostky města Vizovic paní Mgr. Aleny Hanákové. Jedinečnost tohoto okamžiku podrhuje i samotná budova Sokolovny, která byla postavena již ve 20. letech minulého století. Tento dům  je inspirován ojedinělým stylem nedalekých Jurkovičových staveb z Luhačovic, nesoucích prvky doznívající secese a prvky přejaté z lidové architektury.

Výuční listy předávala zástupkyně pro teoretické vyučování paní Michala Fabianová spolu s místostarostkou. S žáky se přišli rozloučil i další členové učitelského sboru v čele s třídními učiteli paní Helenou Suchou, Pavlou Zigalovou a Radomírou Navrátilovou. Za všechny žáky poděkovala učitelům za jejich tříletou obětavou práci absolventka oboru Kadeřník Nela Salajová.