Ve čtvrtek 19. ledna 2023 proběhlo finální konverzační kolo školní soutěže v anglickém jazyce. Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium anglického jazyka a  poskytnout talentovaným žákům možnost porovnat úroveň svých znalostí mluvnický prostředků a slovní zásoby s ostatními. Jazyková úroveň soutěže je na stupni B2.

Výsledek soutěže:

  1. místo – Klára Kocourková, třída FT2
  2. místo – Natálie Býmová, třída KS2
  3. místo – Vendula Kotková, třída KS3

Blahopřejeme a děkujeme všem zúčastněným za výborné výkony a také Sdružení rodičů a přátel školy, společnosti Greiner Assistec, s.r.o. za podporu soutěže přispěním pěkných cen.

učitelé anglického jazyka