V pondělí 9. prosince 2019 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnili přihlášení žáci ze všech ročníků, kteří museli nejdříve zvládnout různá poslechová cvičení a čtení s porozuměním. Osm nejúspěšnějších žáků postoupilo k ústní části, ve které konverzovali na různá témata, např. moje dětství, popis osoby, kterou obdivuji, zdravý životní styl.  Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným.

Výsledek závěrečného konverzačního kola soutěže:

  1. místo – Viktorie Musilová
  2. místo – Alžběta Rafajová
  3. místo – Veronika Smolíková

Velké poděkování patří také společnosti Greiner Assistec, s.r.o, paní Fojtíkové, nakladatelství Bridge Publishing House a Sdružení rodičů a přátel školy, z. s. za podporu soutěže přispěním pěkných cen. 

Mgr. Petra Franková