Sedm studentek, které získaly nejvíce bodů v písemném testu, jehož součástí byl poslech, čtení s porozuměním a gramatické cvičení – vše na úrovni B1, porovnalo své znalosti v závěrečném konverzačním kole. 

Výsledek závěrečného kola soutěže:

  1. místo –  Kuropatová Kateřina, FT2
  2. místo – Pilátová Barbora, FT3
  3. místo – Vašičková Sára, FT2

Blahopřejeme a děkujeme všem zúčastněným!

Velké poděkování patří také společnosti Greiner Assistec, s.r.o a  Sdružení rodičů a přátel školy, z. s., za štědrou podporu soutěže přispěním hodnotných cen.  

Sylva Máčalová, Martina Rulfová a Petra Franková