se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března 2017. Pět studentů, kteří získali nejvíce bodů v písemném testu, jehož součástí byl poslech, čtení s porozuměním a gramatické cvičení – vše na úrovni B1, porovnalo své znalosti v závěrečném konverzačním kole.

Výsledek závěrečného kola soutěže:

  1. místo – Zvonková Barbora, FT1

  2. místo – Nikola Bobovská, KS4

  3. místo – Matěj Třešňák, FT4

Blahopřejeme a děkujeme všem zúčastněným!

Záložka Velké poděkování patří také nakladatelství Oxford University Press a Sdružení rodičů a přátel školy, z. s., za štědrou podporu soutěže přispěním hodnotných cen.

Martina Rulfová a Petra Franková


http://www.oup.com/elt