Žáci mají možnost hlasovat přes Facebook a Instagram. 

https://stredniroku.cz/skoly/2KuXTEziCpe1bPZFJ/