12.10.2016 se poprvé ve školním roce 2016/17 sešlo vedení školy se zástupci jednotlivých tříd. Na setkání byli žáci informováni o připravovaných aktivitách – viz zápis ze setkání.

Zápis ze setkání zástupců tříd s vedením školy dne 12.10.2016


Ředitelka školy

- informovala o průběhu I. pololetí,  26. ročníku Mírové míle

- seznámila žáky s projekty pro tento školní rok – Erasmus + - Výjezd do Milána pro 12 žáků oboru KS a KD

- požádala zástupce tříd, aby ve třídách zdůraznili nutnou účast na třídních schůzkách – budou se konat doplňující volby do školské rady

- upozornila chlapce, že se opakuje úmyslné ucpávání toalet- rolí toaletního papíru; pokud se situace nezlepší, nebude na toaletách toaletní papír

- do vestibulu školy v okolí bufetu bude instalována kamera, aby se zabránilo poškozování majetku  - opakované úmyslné vypínání chladícího boxu

               

Zástupkyně ředitelky M. Fabianová

- informovala žáky o chystaných kulturních akcích – výchovný koncert, seminář Bezpečnost v dopravě 

- upozornila žáky na připravované semináře k MZ a ZZ, které se uskuteční v průběhu třídních schůzek


Zástupkyně ředitelky I. Papežíková

- informovala o připravovaných soutěžích, odborných seminářích

- upozornila na změnu termínu soutěže Harmonie

- seznámila s připravovanými škol. koly soutěží


Zástupkyně ředitelky P. Jurčáková

- upozornila na volná místa na DM

- informovala o aktivitách  a kroužcích a možnosti účasti i neubytovaných žáků

- seznámila s připravovaným zájezdem do Štemberku

- informovala o nákupu nového vybavení pro 12 pokojů


Dotazy žáků jednotlivých tříd, které vznesli zástupci těchto tříd:

Odpovídali příslušní zástupci ředitelky


KD 1A Motáň Jakub

Hesla pro rodiče k systému Bakalář budou až na TS?

Ne, budou zabezpečeny v co nejkratší době

KS 3 Tajzlerová Vendula

Proč nemají žáci DM přístup do tělocvičny?

Vzhledem k tomu, že došlo k poškození zařízení tělocvičny, prokazatelně žákem DM, nebude bez dozoru vstup do tělocvičny povolen. Jedině, když dospělý žák na sebe převezme zodpovědnost a po skončení akce provede kontrolu a  předá tělocvičnu.


Vizovice 2016-10-12

Zapsala Ing. M. Fabianová