Žákyně 3. a 4. ročníku oboru Kosmetické služby se ve středu 9.11. 2022 zúčastnily semináře s dermatologem MUDr. Námešným a paní kosmetičkou Evou Přibylovou z firmy DermaMed s.r.o. na téma choroby pleti a jejich ošetření v kosmetické praxi. Seminář byl přínosný nejen pro žáky, ale také pro učitele odborných předmětů.