Pracovníci Střední školy oděvní a služeb Vizovice se ztotožňují s požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a nesouhlasí se změnami vlády České republiky, které povedou ke snížení kvality školství v České republice.   

Za tyto bezdůvodné změny považujeme

  • nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, v důsledku čehož bude docházet k odchodu těchto pracovníku ze škol a tedy k ohrožení fungování škol 
  • snižování PH max v rozsahu navrhovaném vládou, které znemožní dělit třídu na skupiny, a tím i zefektivnění výuky 
  • další nesystémové změny, které vedou např. ke snižování prostředků na nákup učebních pomůcek

 

Vláda ČR deklarovala podporu školství jako svou prioritu. Nikde to ale není vidět. Právě naopak. Vláda svými kroky opakovaně dehonestuje práci všech pracovníků v oblasti školství.

Vzhledem k počtu stávkujících zaměstnanců školy je v pondělí 27.11.2023 výuka zrušena, pro žáky školy je vyhlášen volný den.

Dle aktuálního rozvrhu hodin se bude opět vyučovat od úterý 28.11.2023. Domov mládeže bude znovu otevřen 28.11.2023 od 6:00 h.