Vzhledem k přijímacím zkouškám, které budou probíhat ve škole, vyhlásila ředitelka školy na dny 12. a 13. 4. 2022 ředitelské volno v teoretickém vyučování.

Výuky odborného výcviku probíhá dle rozvrhu hodin. Ve středu 13. 4. 2022 je ve všech provozovnách odborného výcviku jen ranní směna.