z důvodu konání písemných maturitních zkoušek. Platí pro všechny žáky denního studia.