Naše škola, je již několik let zapojena do projektu Recyklohraní. Díky tomuto projektu přispívá každoročně k ochraně životního prostředí. V loňském roce jsme odevzdali k recyklaci 4 televizory a 85 kg malých elektrospotřebičů.

O pozitivním dopadu zpětného odběru elektrozařízení vypovídá certifikát Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL, který škola dostala. Certifikát přesně vyčísluje o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci a zaměstnanci školy ušetřili, díky recyklaci,  ekosystém Země. Recyklací se také podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2.