Tradiční recitační soutěž proběhla dne 4. prosince 2018. 

Účastnilo se 33 studentek a studentů.

Škála recitovaných autorů byla bohatá, zastoupena byla jak poezie, tak i próza. Ústy účinkujících v adventním čase promlouvali k našim srdcím například: V. Hrabě, J. Suchý, J. Seifert, K. J. Erben, J. H. Krchovský, A.de Saint-Exupéry či L. Ferlinghetti než v minulém roce. Výběr se již neomezoval jen na dílo K. J. Erbena či  K. H. Máchy a J. Seiferta.

4 studentky a 1 student prezentovali před porotou, složenou z vyučujících ČJ a zástupců oborů fotograf, kosmetička a krejčí, vlastní básně.   

Zvítězivší obdrželi za své výkony hodnotné ceny (Euphorbia pulcherrima, knihy ze seznamu četby k maturitní zkoušce, diplom), všichni účastníci pak sladkou odměnu, krásné čestné uznání a gratulaci paní ředitelky.