Žáci 2.ročníku oboru Vlasový specialista dne 24. října 2023 navštívili Střední zdravotnickou školu ve Zlíně, kde si mohli prakticky vyzkoušet techniky poskytování první pomoci. Pak byli v prodejně MJC Zlín a tam se seznámili se složením a aplikací produktů k péči o vlasy a mnozí si také přípravky zakoupili. Exkurze byla určitě přínosná!