Domov mládeže bude znovu otevřen v neděli 25.4.2021 od 17.00 hodin, a to pouze pro žáky, kteří budou mít praktickou výuku. Na DM smí vstoupit jen žák bez příznaků onemocnění COVID 19. Žádáme všechny žáky, aby v neděli dodrželi příjezd do 19.00 hodin. 

U vstupu do DM si žák desinfikuje ruce a bude mu změřena teplota. Následně žák podstoupí test na COVID-19 formou samoodběru. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě zdravotnické služby, které nejsou starší 48 hod. A dále se testování neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.