Ministerstvo školství, mládeže  a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám, na jehož základě došlo k úpravě profilové části maturitní zkoušky. Bližší informace zde