Přihlášky k MZ jaro 2018 musí být odevzdány v listinné podobě do 1.12.2017. Bližší informace zde.