Každý žák oboru fotograf musí ve druhém ročníku vytvořit samostatnou výstavu svých prací na libovolné téma.

7.10.2016 ve vestibulu školy představili své práce první tři žáci třídy FT 2 Adam Bartoš, , Kateřina Hrtáňová, Sabina Vaculíková.