Cestovní kancelář Rapant s.r.o., Gahurova 4467, 760 01  Zlín

Nabídka školního výletu pro SŠ oděvní a služeb Vizovice 

             Předvánoční Vídeň 6. prosince 2018 (čtvrtek)


Cena  450,- Kč  zahrnuje:

-  dopravu zájezdovým autobusem pro 48 osob, parkovné, silniční  poplatky, 

-   připojištění léčebných výloh v zahraničí včetně připojištění škody třetí osobě a     

-   doprovod průvodce.                                                                                 

Program :

7:00 hod. odjezd z Vizovic od sokolovny, možnost přisedání na náměstí a po trase Zlín, UH.

7.00 - 11.00  přejezd do Vídně přes Mikulov. Krátká zastávka na WC.

11.00 - 14.30  návštěva nákupního centra G3 na okraji města (PRIMARK). Prohlídka a drobné  nákupy, občerstvení.

14.30 - 16.30  přejezd do centra města. Prohlídka vánočně vyzdobené radnice     s předvánočním tržištěm. Osobní volno. Krátká procházka večerní vánočně vyzdobeným  centrem města k vánočně nasvícenému Dómu. Možnost návštěvy některého muzea (viz.níže). 

                    Program bude upřesněn po předchozí dohodě s průvodcem.

16.30 – 20.45  návrat autobusem zpět ke škole (po předchozí dohodě později). 


Vstupy:  hradí si účastníci na místě dle skutečného počtu, skutečné ceny a skutečně navštívených  míst.


Vstupy zdarma: Albertinum, Muzeum užitného umění, Muzeum moderního umění, Uměleckohistorické muzeum a Přírodněhistorické muzeum mají vstup pro studenty do 19 let zdarma, na 20 studentů 1 pedagog  zdarma. Nutný seznam osob mladších 19 let s daty narození oražený školou.

Doporučené kapesné  min. 10,-€ na drobné nákupy a WC.


Připojištění účastníků - v ceně je zahrnuto připojištění léčebných výloh v zahraničí /převozy, pobyty v nemocnici,operace/a připojištění dětí na trvalé následky úrazu a na škodu třetí osobě na věci a zdraví.


Pro připojištění je nutné dodat jména, data narození a adresy trvalého bydliště všech účastníků 2 dny před výletem – faxem, e-mailem..


POZOR ! Jedná se o školní akci do zahraničí. Proto musí mít všichni účastníci cestovní pas nebo občanský průkaz. Dále musí mít sebou kartičku své zdravotní pojišťovny.


Přihlášky  i  platba u uč. ZIGALOVÉ                PLATBA NEJPOZDĚJI DO 7.11. 2018