absolventi tříd 4. ročníků oborů kosmetické služby a fotograf převzali 28.5.2019 v obřadní síni MěÚ Vizovice svá maturitní vysvědčení. Na předávání byli přítomni  rodiče a přátelé absolventů, zástupci pedagogického sboru, ředitelka školy a starostka města Vizovice paní Silvie  Dolanská.