Ve středu 24. 5. měli žáci v domově mládeže možnost udělat něco pro své zdraví. Konal se menší výšlap na zříceninu Janova hradu, která se nachází na vrcholu Janovy hory.  Janův  hrad nechal vystavět hrabě Prokop Gervas Gollen v letech 1710-1713. V současné době probíhají práce na záchraně zbytků této zříceniny zakonzervováním zbylých stěn objektu, renovaci studny a úpravě okolí. 

Vycházky se sice zúčastnilo jen několik odvážných, ale i tak se akce velmi vydařila. Nálada byla super.  A příroda v okolí Vizovic je opravdu nádherná.