Žáci domova mládeže se ve svém volném čase zúčastnili vycházky do okolí Vizovic, při které navštívili uměleckého skláře pana Obšívače, jenž jim předvedl, jakým způsobem se vyrábí dekorativní předměty ze skla a keramiky.  Po praktické ukázce tvorby skleněných šperků si některé výrobky mohli zájemci také nakoupit.

Dalším cílem této poznávací vycházky byla firma KOMA, která se zabývá výrobou staveb z prefabrikovaných modulů. Žáci si zde prohlédli areál firmy a nově postavenou administrativní budovu a při malém občerstvení si vyslechli zajímavé informace o fungování celého podniku.