Žáci domova mládeže mají velký zájem poznávat krásná a zajímavá místa v naší republice, a proto se ve středu       3. 5. uskutečnila exkurze do chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Z množství kulturních památek, jež se v okolí Moravského krasu nachází, jsme si k návštěvě vybrali státní zámek Lysice, který patří k nejkrásnějším zámkům v České republice. Ze zámku je možné vstoupit na zastřešenou zahradní kolonádu. Zámecká zahrada prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí, takže bude návštěvníkům otevřena až v příštím roce, ale i tak byla prohlídka zámku krásným zážitkem.

Po návštěvě zámku nás čekala prohlídka Punkevních jeskyní, ke kterým jsme se nechali vyvézt turistickým vláčkem. Nezapomenutelným zážitkem pro nás byla návštěva propasti Macocha a také trochu dobrodružná projížďka na loďkách mezi skalami po řece Punkvě.  Po skončení prohlídky jeskyní jsme se pohodovou procházkou přesunuli do Skalního mlýna, kde na nás čekal autobus a odjeli jsme do nedalekého Brna, kde jsme celý výlet zakončili dvouhodinovým osobním volnem.

Celá exkurze probíhala ve velmi příjemné atmosféře, počasí nám přálo, vše se vydařilo podle plánu a všichni žáci si celý den hezky užili.