V neděli 26. února 2017 odjely dvě skupiny žáků oboru kadeřník a kosmetička v doprovodu dvou pedagogů na čtrnáctidenní odbornou stáž k našemu partnerovi Khyros do Itálie do Milána. Ubytovaní a stravu mají žáci společnou na jednom místě, ale do různých kadeřnických a kosmetických salonů jsou rozmístěni po celém Miláně. Zdokonalují se hlavně ve svém studovaném oboru a v anglickém jazyce, poznávají nové technologické postupy včetně nejnovějších módních trendů, což ve svém důsledku určitě povýší jejich hodnotu pracovního uplatnění na trhu práce nejen  v České republice, ale i v zahraničí.

Nemalé zkoušce je vystavena také jejich sociální vyspělost spočívající zejména v samostatné komunikaci se zákazníkem v kadeřnickém a kosmetickém salonu,  nebo v samostatném dojíždění metrem či jinou městskou dopravou do „zaměstnání“ a zpět na ubytování.


Z prvních zpráv a fotografií, které do školy posílají, je zřejmé, že se žákům na stáži líbí a že jsou spokojeni. Salony, ve kterých žáci pracují, jsou krásné a dobře vybavené a jejich majitelé se žákům pozorně věnují.

Odborná stáž žákům skončí v sobotu 11. března.