Odevzdání přihlášek k nástavbovému studiu je do 1. 3. 2021

Vzhledem k distanční výuce mají žáci možnost si vyzvednout, po předchozí domluvě se třídní učitelkou, předvyplněnou přihlášku na sekretariátu školy. Do přihlášky bude stačit doplnit školy, na které se žák hlásí, potvrzení lékaře a podpis uchazeče (případně podpis zák. zástupce).

Žáci, kteří se hlásí na nástavbové studium na naší škole, mohou přivézt potvrzení lékaře na samostatném papíře, ten přiložit k přihlášce a po doplnění a podepsání již podat přihlášku v podatelně školy. (Ušetří si jednu cestu do Vizovic)

 V době distančního vzdělávání je podatelna (sekretariát) školy otevřena denně od 7:00 do 11:30 h.