22.12.2018 - 2.1.2019 vánoční prázdniny

škola bude uzavřena, čerpání dovolené

Ve dnech 27.12.2018 a 2.1.2019 je zajištěna služba v kancelářích ekonomického úseku.


Ve dnech 20.12. a 21.12. probíhají školní akce jednotlivých tříd mimo budovu školy.