Od 24.5. otevíráme naše provozovny. Klient se zájmem o kadeřnické nebo kosmetické služby se bude muset prokázat při vstupu negativním výsledkem testu na covid. Antigenní test platí tři dny (72 hodin), PCR test sedm dní.

Výsledkem testu se nemusí prokazovat člověk, který doloží,že                                                                a) od aplikace první dávky očkovací látky  v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka.

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID -19.

c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19, uplynula již doba izolace a od prvního pozitivního RT-PCR na přítomnost viru SARS -CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Při vstupu do provozovny si zákazník musí vydezinfikovat ruce a bude mu změřena teplota.

Provozovna povede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření a neumožní vstup zákazníkovi, který nesplní tyto podmínky.

Objednejte se předem telefonicky. Počet klientů na provozovně určuje učitel odborného výcviku.