V Základní umělecké škole Zlín na Štefánikově ulici proběhlo 23. 2. 2023 okresní kolo recitační soutěže Wolkrův Prostějov, kterého se zúčastnily dvě žákyně naší školy, a to Lucie Krhovská ze třídy KS2 a Marie Kovaříková ze třídy KS1.

První z nich si připravila monolog od W. Shakespeara „Proč někdo štěstí má …“, druhá přednesla báseň Ch. Baudelaira „Mršina“. Obě potvrdily své kvality, které předvedly na školní recitační soutěži Vánoční růže, a postupují do krajského kola soutěže. To se uskuteční 31. 3. 2023 v Základní umělecké škole Uherské Hradiště.

Lucii Krhovské i Marii Kovaříkové děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole.