Včera odpoledne se žáci DM oboru krejčí zúčastnili v muzeu ve Vsetíně projektového dne, který byl zaměřen na vývoj oděvu v průběhu dějin člověka. Žáci navázali na poznatky získané v teoretické výuce i odborném výcviku a seznámili se s celým procesem výroby oděvu od suroviny, přes polotovar až po hotový výrobek.  Součástí projektového odpoledne byly i zajímavé interaktivity,  v rámci nichž si mohli zájemci vyzkoušet dobové oblečení a šperky. Všichni účastníci rovněž obdrželi pracovní listy, díky kterým si znalost dané problematiky na závěr procvičili.