Domov mládeže se zapojil do projektu Očima generací, jehož cílem je podpora mezigenerační komunikace.

Žijeme vedle sebe, ve svých vlastních ulitách. Jsme uzavřenější, více se v oblasti komunikace pohybujeme ve virtuálním než reálném světě, a v okamžicích osobního setkávání jsme vůči sobě cizinci, kteří toho o sobě navzájem příliš mnoho neví. 

Naši žáci vytvořili výtvarná díla na téma „Vystup ze své ulity“, ve kterých znázorňují své pocity, svůj pohled na život a dění v něm.


Výstavu uměleckých prací dětí, mládeže a seniorů, jejímž cílem je představit, co v ulitách (v našich životech) skrýváme a čím bychom si vzájemně mohli být bližší než jsme, připravuje nezisková organizace COR APERTUM, z. s.  Výstava bude realizována v termínu 5. 4. - 30. 4. 2017 v prostorách Krajské knihovny        F. Bartoše Zlín.