-----Original Message-----

Sent: Saturday, September 7, 2019 12:07 PM

To: Souviz <souviz@souviz.cz>

Subject: pochvala 


Vážená paní ředitelko Solnařová,

 ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala za velmi kvalitní kosmetické služby střediska odborného výcviku ve Zlíně. Po mnoho let  jsem navštěvovala a dosud navštěvuji po republice různé druhy škol. To, čeho jsem byla svědkem v praktickém vyučování u paní učitelky Svobodové, přesahuje vzdělávací  nadstandard. Čisté a útulné prostředí, spolupracující a ukáznění žáci plně respektující rady, postřehy a výpomoc učitelky. Během kosmetického ošetření vyučující zpětnovazebně prověřovala teoretické znalosti žákyň a doporučovala technologické postupy. Brala do úvahy i potřeby zákaznic.

Z vašich webových stránek jsem se pak dozvěděla, že neustále inovujete a zavádíte v kosmetickém oboru nové postupy. Děkuji Vám za kvalitní a odpovědné vedení školy, paní Svobodové za pečlivost a taktní jednání se zákaznicemi a žákyním za profesionální služby.

Děkuji a blahopřeji.

 

Se srdečným pozdravem Dana Janulíková, emeritní inspektor středních škol ​​​​​​​