Ve čtvrtek 7.10. zasedala hodnotící komise  v CVV-Cermat, která  ocenila celkem 30 samostatných odborných prací žáků posledních ročníků středních odborných učilišť z různých oborů. A právě v oboru krejčí zvítězila se svou prací s názvem "Dámský nepodšitý kabátek" dnes již absolventka naší školy Tereza Hrabcová. K zadání přistoupila velmi zodpovědně, splnila všechny úkoly na výbornou a v technické dokumentaci neměla ani jedinou chybu. Její píle, dovednosti, snaživost a nadšení pro tento obor ji dopomohly právě k tomuto krásnému výsledku. Gratulujeme.