Na nevyužitém travnatém pozemku mezi budovou tělocvičny školy a budovou vestavby domova mládeže vzniklo příjemné místo, které budou moci využívat učitelé se svými žáky ke zpestření výuky a po vyučování i vychovatelé a žáci domova mládeže k různým volnočasovým aktivitám.

Kmen poraženého smrku, který rostl před budovou staré školy, nyní dobře poslouží jako venkovní posezení. Naši šikovní školníci zbavili kmen kůry a nařezali na kusy.

Žáci domova mládeže pod vedením paní učitelky Barbory Blažkové a paní vychovatelky Mirky Ševčíkové včera v odpoledních hodinách dřevo vyhladili a ošetřili ochranným nátěrem, aby posezení nepodléhalo povětrnostním vlivům a dlouho nám vydrželo.

A protože při práci všem vyhládlo, za odměnu následovalo po brigádě opékání špekáčků.