Ministerstvo zdravotnictví nařizuje ochranným opatřením: MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN  s účinností od 9. 7. 2021 pravidla pro návrat dětí, žáků a studentů ze zahraničí.

Tito jsou povinni informovat školu o svých cestách ze zahraničí v posledních 14 dnech (tj. od 17. – 31. 8. 2021) v den nástupu 1. 9. 2021 do školy, a to předložením negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 ze zdravotnického zařízení. Pokud žák nebo student toto potvrzení nepředloží, nebude mu umožněna přítomnost ve škole.


​​​​​​​Pravidla pro vstup do školy ostatním žákům a studentům budou na webu školy od 20. 8. 2021