V rámci pilotního projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, získala naše škola červený stacionární kontejner na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů.

Do kontejneru je možno volně vhazovat vysloužilé elektro. Naplněnost kontejneru je monitorována čidlem a na základě zjištěné naplněnosti bude plánován vývoz kontejneru. Za každý nashromážděný kilogram budou škole přičteny body, které může v rámci projektu směnit za potřebné pomůcky do vyučování, např. podporujeme zdravý pohyb - nákup nových pomůcek do tělocviku.

Všem, kteří s námi budou spolupracovat ve sběru elektrozařízení, předem děkujeme.