byly zaslány pozvánky k písemným zkouškám společné části MZ. 

Další informace k MZ podzim 2020 naleznete zde.