1. 12. 2016 se uskutečnila  mezinárodní soutěž oborů Kadeřník, Kosmetické služby a Krejčí.

Umístění našich žáků:

  • Kolektivní práce oboru Krejčí první ročník  –  1. místo  - oděvní tvorba – téma „Mozaika“
  • Mikulenčáková Andrea KD 3A, Burdová Monika KS 3, obor Krejčí - 2. místo společná tvorba oborů Krejčí, Kadeřník, Kosmetické služby – téma „Indiánské kmeny“     
  • Kolektivní práce oboru Krejčí druhý a třetí ročník  – 4. místo - Oděvní tvorba – téma „Tonak“   
  • Chytilová Lucie, KD 3B – 4. místo - kadeřnická kategorie – téma „Barevná hra světla  a stínu“
  • Skýpalová Petra, KD 3A -  8. místo - kadeřnická kategorie – téma „ Africké kmeny“
  • Svobodová Hana, KS 3 – 13. místo - dekorativní líčení - téma „Půlnoční zahrada“