se uskutečnil 14.11.2017 v areálu FC Vizovice. Závodu se zúčastnily pětičlenná družstva chlapců a dívek. V letošním roce do závodu nastoupilo 6 družstev chlapců a 8 družstev dívek.  

V závodu dívek bylo v cíli nejrychleji družstvo Střední odborné školy ochrany osob a majetku, s.r.o. Děvčata Střední školy oděvní a služeb třídy FT1, se umístila na krásném 3. místě. Závod chlapců vyhrálo družstvo Střední průmyslové školy polytechnické.