O mikulášskou nadílku na DM se včera v podvečer i s ohledem na komplikovanou epidemickou situaci postarali žáci pod vedením paní vychovatelky Číhalové.

Mikuláš spolu s čertem a andělem potěšili malou sladkostí všechny ubytované žáky.