Velkým úspěchem skončila pro naše žáky oboru fotograf mezinárodní soutěž Fotografie 2023. Jedná se soutěž, do které se zapojují studenti studující obor fotograf z České republiky, Slovenska a Polska. Naše žáci vybojovali přední místa ve všech kategorích.Všem patří velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy.