Dne 24. března 2023 se Marek Schoř, student naší školy, 3. ročníku oboru KREJČÍ, zúčastnil 10. ročníku MEZINáRODNÍ SOUTĚŽE V KREJČOVSKÉM ŘEMESLE v POLSKÉ REPUBLICE. Soutěž probíhala v Umělecké škole v Krakowě. Přihlášeno bylo celkem 24 studentů z Polska, Slovenska a České republiky. Soutěžní podmínky byly předem stanoveny. Zadáním pro všechny byly šaty. Účastník si připravil vlastní návrh modelu šatů, střihovou konstrukci, vrchový materiál i textilní oděvní přípravu. Vzhledem k vysokému počtu soutěžících bylo dovoleno vzít si i svůj šicí stroj.  Na nastřihání dílů a ušití modelu bylo stanoveno celkem 5 hodin. Marek se tohoto úkolu ,nezalekl, „ předpřípravu šatů nanečisto„ si zkusil v hodinách OV ve škole a pak svůj výrobek v Krakowě profesionálně zhotovil. Odborná porota ocenila jeho model 2.místem.Jeho přístup a reprezentace školy je jistě příkladem i motivací pro další studenty krejčovského oboru.                                                                                               VELKÁ GRATULACE A PODĚKOVÁNÍ MARKOVI , jistě právem náleží !