byly dne 3.3.217 odeslány na emailové adresy žáků přihlášených na tento termín