PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  NANEČISTO

Pro zájemce o studium v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou včetně nástavbového studia, připraví škola tzv. „přijímačky nanečisto“. K této přijímací zkoušce nanečisto budou využity ilustrační testy z českého jazyka a literatury a matematiky, které formálními náležitostmi plně odpovídají centrálně zadávaným testům. Po uplynutí stanoveného času pro jednotlivé zkoušky, budou žáci společně s vyučujícími pedagogy pracovat na řešení správných odpovědí.

K přijímacím zkouškám nanečisto  se můžete do 4.2.2019 přihlásit na email: michala.fabianova@souviz.cz

V emailu uveďte, zdali se přihlašujete k oběma testům nebo jen k testu z ČJL nebo MA.


Termín, doba a místo konání:  6. února 2019,   9:45 h,  budova školy

Časový harmonogram:

9:45 – 10:00              evidence zájemců o testy nanečisto ve vestibulu školy

10:00 – 10:10            instruktáž před testem z českého jazyka a literatury (10 min.)

10:10 – 11:10            test z českého jazyka a literatury (60 min.)

11:10 – 11:25             přestávka (15 min.)

11:25 – 12:10            rozbor správných řešení úloh a odpovědí  z ČJL (45 min.)

12:10 – 12:30             přestávka (20 min.)

12:30 – 12:35             instruktáž před testem z matematiky (5 min.)

12:35 – 13:45            test z matematiky (70 min.)

13:45 – 14:00             přestávka (15 min.)

14:00 – 14:45            rozbor úloh, početní řešení matematických úloh (45 min.)        


Mgr. Eva Solnařová, v.r.

ředitelka školy           

.