Žáci domova mládeže vytvářejí v kroužku keramiky, ručních prací a ve výtvarném kroužku spoustu krásných a zajímavých výrobků a děl. Své práce naši žáci prezentovali ve dnech 5.4. 2017 - 12.4. 2017 na Malé jarní výstavě ve Zlíně.  Letos se konal již 9. ročník této výstavy a pořádal ji Výtvarný klub DM1 při Střední škole polytechnické Zlín.