V letošním školním roce se vybraní studenti naší školy zúčastnili již XXII. ročníku literární soutěže Jana Pivečky s mottem „Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost“. Největšího úspěchu dosáhla studentka Sami Dvořák, která se v kategorii poezie umístila na krásném 2. místě. Ke 2. místu gratulujeme a děkujeme všem studentům za reprezentaci školy.