Ve dnech 14. až 16. 6. 2023 se třídy KS3 a VS1 zúčastnily se svými třídními učitelkami literárně-historické exkurze v Praze.

Hlavním cílem bylo seznámit se s významnými historickými památkami, takže jsme si postupně prohlédli historickou část města, Pražský hrad, Petřín, Národní divadlo a nově zrekonstruovanou budovu Národního muzea. V rámci kulturního programu jsme na Letní scéně Vyšehrad zhlédli divadelní představení. Méně tradiční součástí našeho programu byla plavba lodí po Vltavě a návštěva Muzea fantastických iluzí, kde se všichni vyřádili při fotografování optických klamů. Exkurze do Prahy se vydařila a určitě se stane inspirací pro další návštěvy našeho krásného hlavního města.