Ve dnech 13. až 15. 6. 2017 se třídy KS3, FT3 a VK1 zúčastnily se svými třídními učitelkami literárně-historické exkurze do Prahy. Cílem bylo studentky seznámit s vybranými historickými památkami, navštívit Národní divadlo a další místa v hlavním městě. Postupně jsme si prohlédly Pražský hrad (chrám sv. Víta, Starý královský palác, Zlatou uličku), Vyšehrad, Petřín, Karlův most, Staroměstské náměstí a další pamětihodnosti. V Národním divadle jsme zhlédly představení Manon Lescaut. Součástí našeho programu byla také Křižíkova fontána, plavba lodí po Vltavě nebo návštěva Muzea voskových figurín Grévin. Z celé exkurze mají studentky mnoho krásných zážitků, na které budou dlouho vzpomínat.