se uskuteční 25.08.2022 v 15:00 v budově školy ve Vizovicích.

Pozvánku na tuto schůzku obdrží zákonný zástupce, resp. plnoletý žák nejpozději 10.08.2022