Vzhledem k epidemiologické situaci bude informativní schůzka probíhat zvlášť pro žáky oborů kadeřník a krejčí a zvlášť pro žáky oborů fotograf a kosmetické služby. Informativní schůzky se účastní žák  a maximálně dva zákonní zástupci.

Všichni účastníci musí mít roušky a při vstupu do budovy si musí vydezinfikovat ruce!

Žáci oboru kadeřník a krejčí

7:45 - 8:00          prezence ve třídách

8:00 - 9:00          informace k teoretickému a praktickému vyučování

Od 9:00               nákup pracovního nářadí, učebnic, zkouška pracovního oblečení  

(Při prodeji nelze platit platební kartou. Doporučujeme, pro rychlé odbavení si připravte část hotovosti v menších bankovkách)

Od 10:00             schůzka ubytovaných žáků v jídelně školy


11:00 -11:30 dezinfekce prostor školy


Žáci oboru fotograf a kosmetické služby

11:30 - 11:45     prezence ve třídách

11:45 – 12:45    informace k teoretickému a praktickému vyučování

Od 12:45            nákup pracovního nářadí, učebnic, zkouška pracovního oblečení  

(Při prodeji nelze platit platební kartou. Doporučujeme, pro rychlé odbavení si připravte část hotovosti v menších bankovkách)

Od 13:30             schůzka ubytovaných žáků v jídelně školy


Žáci oboru vlasový specialista

nebudou mít informativní schůzku. Veškeré informace, včetně seznamu učebnic, budou žákům sděleny v den zahájení školního roku 1.9.2020